OTİZM ve HYDROTHERAPY 23/24/25 ŞUBAT 2021

Bu kurs otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocuklara yüzme dersleri vermekle ilgilidir. Yüzme eğitmeni / su terapisti olarak ASD’li çocukların neden belirli davranışlar sergilediğini anlamak zordur. ASD’nin farklı türleri ve arka planı hakkında bilgi sahibi olarak, öğrenme ve öğretme yöntemleri tasarlanabilir. Müdahaleleri ayarlarken istenmeyen davranışlar düzenlenebilir ve hatta önlenebilir, böylece hidroterapi herkes için güvenli ve eğlenceli bir öğrenme ortamı haline gelir. ASD’li çocuklar için yüzme dersinin nasıl olması gerektiği, otizmli çocukların davranışları karşısında aşırı derecede suçlayıcı olmadan nasıl düzenlenebileceğini ve çocuklarla suda güvenli bir ortamda çalışarak, suyun tadını çıkarmayı öğreniyorsunuz.
Program
Öğrenme hedefleri 1. gün:
Teorik
1. Zihin Kuramı, Yönetici işlevler, Ayna nöronlar ve merkezi tutarlılık teorisi gibi otizm için açıklama modellerinin öğrenilmesi ve ASD’li çocuklarda (motorik) öğrenmenin sonuçlarının neler olduğu.
2. Sudaki temel biyomekanik prensipleri öğrenme, çocukların yüzme havuzunda hareket ettiklerinde ve oynadıklarında (bedenlerinde) neler olduğuna dair bilgi edinme.
Pratik
3. Farklı durumlarda suyun biyomekanik özelliklerini deneyimlemek.
4. Halliwick temelli yüzme programını genel hatlarıyla öğrenmek.Öğrenme hedefleri 2. Gün
Teorik
1. Motor öğrenme ilkelerini (örneğin; örtük öğrenme) ve bunların yüzme uygulamalarında nasıl kullanılacağını öğrenmek.
2. Otistik ve bununla ilişkili olarak iletişim bozuklukları gösteren çocukların tedavisi ve eğitiminde pedagojik ve didaktik yöntemleri öğrenmek, bu çocukları yüzme/suda oynama konularında motive etmek için uygulamalı davranış analizleri gerçekleşrirmek, otizmde engeller, öğrenme süreçlerinde ebeveynlerin ve bakıcıların aktif olarak dahil edilmesi ve bunlardan faydalanılması.
Pratik
3. Bir yandan motor öğrenme ilkelerini kullanarak, digger yandan otistik çocuklara Halliwick tabanlı yüzme programının nasıl ayarlanacağının öğrenilmesi
4. Yüzme becerileri seviyesini gözlemlemek ve test etmek için Wota (SUDA ORYANTASYON TESTİ ALYN) gibi gözlem formalarını kullanmayı öğrenme.Öğrenme hedefleri 3. gün
Teorik ve pratik
1. 1. ve 2. günde öğrenilen teori ve pratiğin entegrasyonu
2. Vaka çalışmaları ile devam edecektir.

KURS ÜCRETİ : 2500 tl