Kurslarımız

Uzmanlarımız tarafından Otizmle ilgili kurslar verilmektedir. Hizmetçi eğitimler ve workshoplar düzenlenmektedir. Bu kurslardan hiç biri diğerinin alınmasını zorunlu kılmamaktadır. Sadece istenilen kurslar için talepte bulunulabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kurumumuz yukarıda belirtilen kurs konularının her birine yönelik workshop, seminer ve konferanslar da düzenlemektedir. Bu kurslarının, workshoplar, seminerlerin ve konferansların hedef kitlesini Aileler, Profesyoneller, Akademisyenler, Özel Eğitimciler, Psikologlar, Psikiyatrisiler vs. oluşturmaktadır.

Otizm Giriş:
Bu kursta temel/başlangıç düzeyde Otizmde davranışların tanımlanması, farklı düşünebilme ve farklı algılama gibi konular ele alınmaktadır. Kursun süresi içeriğin verilişine göre 1.5 saat ile 1 gün arasında değişmektedir. Sürenin ne kadar olacağı talebe göre planlanır.
Kurs içeriği: Otizmin statiksel görünücüleri Tanımlanması, Kısa tarih, Sosyal etkileşim becerisi kazandırma, İletişim beceresi kazandırma, Bilişsel, duyusal ve çevresel düzenlemeler, Bağımsız yaşam becerisi, Tedavi yöntemleri.

Otizm  giriş (2-3 ) günlüktür:
Bu kurs ileri düzeyde otizme giriş konuları ele alınmaktadır.
Gün 1 –
Giriş. İlk gün otizm konusunda giriş yapılarak otizm tanımlanacak. Otizm nedir? Üçlü nitel bozukluklar; sosyal etkileşim, iletişim, bilişsel ve duyusal. Otistik özel algılama ve tanımlama.
Otistik düşünce, özel otistiklerin düşünme mekanizması, Otizm üzerinde teoriler, Otizm tanıları ve terminolojisi, Otizm’in statiksel görünümü.
Gün 2 –
İletişim:  Otizmli çocukların, bireylerin bizim iletişimi nasıl algıladıkları ve kendi aralarındaki kurdukları iletişim ve kendilerini nasıl ifade ettikleri (expressief) üzerinde durulacaktır İletişimde açıklık ve basitlik kazandırarak onların dünyasını anlaşılır ve anlamlı kılmak. Problem olarak karşımıza çıkan dil gelişimi ve iletişimi anlamlandırmak ve açıklık kazandırmak, İletişim gelişiminde araştırma yapmak. Özel desteklenmiş iletişim ve otizm.
Gün 3 –
Özelikle çok sık karşımıza çıkan davranış bozuklularına yaklaşım ve bunlara çözüm aramak. (ASS) Otizm spektrum bozukluğu sık karşılaşılan problem davranışlar tanımlanacak. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin gösterdikleri bazı davranışlar sosyal ve yakın çevresi tarafından problemli davranışlar olarak algılanmaktadır. Bazı davranışlar kişinin kendisine ve sosyal çevresine zarar verecek derecededir. Bu davranışların bir kısmı otizme özgü davranışlardır bu bolümde problem davranışlara açıklık kazandırılacaktır. Problem davranış olarak karşımıza çıkan davranışların sebepleri nelerdir? Bu davranışları önlemek için neler yapılmalıdır ve bireylere nasıl yardım edilmelidir.

Otistik düşünce:
Otizmde farklı düşünme, Gerçekçilik Detaylı/Ayrıntılı Düşünce, Güçlü içsel arzu yüklü düşünce, Günlük yaşamda farklı düşünmenin sonuçları

Otizm ve iletişim:
Konuşma dilini anlama anlamlandırma ile ilgili sorunlar; Anlam yöntemleri ( basitleştirmek, açıklığa kavuşturmak ve korumak amaçlı uyum ve özgüven geliştirme, Görsel destek, Zaman açıklama, Vücudunu tanıma, İletişimin boyutları: biçim, işlev ve içerik.) Etkili iletişimi öğretmek: özel öğrenme gelişimi.

Otizm ve boş zaman:
Boş zaman neden gerekli? Otizmli çocuklarda oyun gelişimi, Boş zamanları organize etmek, Boş zamanı geliştirme teknikleri, Organize edilmiş boş zaman etkinlik örnekleri, Kalıplaşmış oyunların fonksiyonları.

Orta ve Ağır Düzeyde   OSB’li çocukların problem davranışları ile baş etme, olumlu davranışlar kazandırma.

Davranış bozuklukları:
Problemli davranışı anlamak, Stres ve stres yönetimi, Sorunlu davranış ve işlevsellik; Bir sinyal, belirti olarak problemli davranışlar, Problemli davranışlarla mücadele yöntemleri: önleme, müdahale ve yetkinlik. Özel problemler: Saldırganlık, Yeme bozuklukları, Uyku, Tuvalet eğitimi, Cinsellik Öğrenme.

Araştırma ve eylem planlaması;
Problemli davranışı anlamak, Stres ve stres yönetimi, Sorunlu davranış ve işlevsellik. Bir sinyal, belirti olarak problemli davranışlar, Problemli davranışlarla mücadele yöntemleri: önleme, müdahale ve yetkinlik. Özel problemler: Saldırganlık, Yeme bozuklukları, Uyku, Tuvalet eğitimi, Cinsellik Öğrenme.

Uygulamalı eğitim:
Bu kursun amacı, 4-5 otistik çocukla birlikte onların seviyesine uygun bir sınıf oluşturmaktır. Kursu alacak kişilere 5 gün boyunca, teorik okuma dersleri verilecek ve otistik çocuklarla uygulamalı olarak nasıl birlikte çalışacakları öğretilecektir. Katılımcılara otistik çocukların gelişimi, öğrenme teknikleri ve otistik çocukların sorunlarını aşmada ne tür yollar izleyecekleri, bire bir uygulamalı olarak öğretilecektir.

Otizm ve bağımlılık.

Otizm ve depresyon.

Cinsel gelişim ve Otizm.

Otistik bireylerde hassas, kırılgan noktalar ve özgüven geliştirme.

Ayrık denemelerle öğretim.

Biten Projeler

  • Stichting Childs Play
  • Selçuklu Belediyesi Otizm ve Down Sendromlular Yaşam  Merkezi
  • Cello
  • Hippoterapi Kongresi
  • 1-5 Ekim 2018- Ankara, Animal Assisted Interventions (Hippoterapi Kursu)
  • Su İçi Terapi – Halliwick (WSTH) Kursu

Devam Eden Projeler

  • Triple a Domotics

Projelerimiz »