Cursussen

Het aanbod autisme wil een antwoord bieden op de concrete vormingsnoden binnen een bestaande setting. Door een opleiding op maat van de aanvrager te bieden zorgen we er voor dat de vaak moeilijke vertaalslag vanuit een ‘algemene vorming naar de eigen praktijk een stuk makkelijker verloopt.

 • De inhoud van de vorming kan afgestemd worden op de context zodat het bruikbare percentage van een bijscholing hoger ligt.
 • De deelnemers vormen een homogenere groep waardoor het streven naar voor elk wat wils vermeden wordt.
 • Door het werken met mensen uit dezelfde setting ben je er zeker van dat de kennis meteen verspreid wordt waardoor er een bredere basis is om met de verworven inzichten ‘kritisch’ aan de slag te gaan.

Het aanbod autisme bestaat uit 3 types van vorming:

 • Doen: praktijkgerichte vorming

In deze vormingen is het stukje theorie minimaal en gaan we echt aan de slag. We maken effectief aanpassingen, we maken een dag lang enkel en alleen werktaken, we zitten samen rond thema’s als inspraak en zoeken naar de juiste vormgeving, we organiseren een praktijkopleiding waarin we met de kinderen met autisme werken, we werken heel concrete leerdoelen uit (op vlak van communicatie, redzaamheid, enz.), we doen een onderzoek van een kind met autisme en bespreken samen de resultaten en de handvatten voor de begeleiding, …

 • Durven: coaching op de werkvloer

Een kenmerk van iedereen die werkt in autisme is de ‘openheid’ om het eigen handelen in vraag te stellen. Autisme is een complexe stoornis en in al deze complexiteit kan een blik van buitenaf verhelderend zijn. Wij lopen enkele uren mee op de werkvloer (de klas, de leefgroep, het dagcentrum…) en zitten daarna onmiddellijk samen om feedback te geven. Een zeer verrijkende formule waarbij je op 1 dag meerdere klassen/leefgroepen/ateliers  kan coachen met onmiddellijke koppeling naar de praktijk.
Een andere formule is ‘speeddating’ met een autismespecialist. Deze is enkele uren of dagdelen beschikbaar en per (half)uur kunnen er telkens professionelen met hun al dan niet concrete vragen bij hem/haar terecht. Meestal wordt dergelijke sessie afgesloten met een plenair gedeelte waarin de autismespecialist reflecteert over de voorbije sessies samen met de groep.

 • Denken: theoretische vorming

Een goede praktijk is niet mogelijk zonder een goede theoretische onderbouw. Wij bieden theorie op maat van de doelgroep en van de context. Dit kan gaan van algemene basisvorming rond autisme tot heel specifieke thema’s zoals eetproblemen, schoolse vaardigheden, probleemgedrag, spelontwikkeling, enz.

Course Application Form;

Biten Projeler

 • Stichting Childs Play
 • Selçuklu Belediyesi Otizm ve Down Sendromlular Yaşam  Merkezi
 • Cello
 • Hippoterapi Kongresi
 • 1-5 Ekim 2018- Ankara, Animal Assisted Interventions (Hippoterapi Kursu)
 • Su İçi Terapi – Halliwick (WSTH) Kursu

Devam Eden Projeler

 • Triple a Domotics

Projelerimiz »