Kurslarımız

Tüm terapi türleri hakkında bilgi edinebileceğiniz, uygulayabileceğiniz eğitim kurslarımız

Su İçi Terapi – Halliwick (WSTH) Kursu: Tanım

Su İçi Terapi (WST) Halliwick’in 10 adımlı yüzme metodu programı ile yapılan bir aqua terapidir. Halliwick , suyun akışkan mekanik özelliklerini kullanan alıştırmalar için ön eğitim olarak kullanılır. Halliwick’in on adımlıprogramı mühendis James McMillan tarafından geliştirilmiştir. O ilk 6 adımı, hastaya düşme cesareti ve kalkma becerisini öğretmek için ön hazırlık olarak tanımlamaktadır. Bu hususlar, su ortamının kısıtlılıklarını kullanıldığı, hastanın spesifik sorununa yönelik egzersiz ve aktiviteler için temel olan suda kendi kendine etkinlik  ile ilişkilidir. Bu kısıtlamalardan bazıları akışkanlar mekaniği ile ilgilidir: akış koşullarının kullanımı (türbülans), iletim dalgaları ve metacentric etkiler (yerçekimi ve yüzdürme kuvveti değişiminin kullanımı). 10 Adım Programı pediatride yaygındır.

WST, 1974’te McMillan’dan Bad Ragaz’ın ve İsviçrede (Kliniken Valens) komşu rehabilitasyon merkezinin tıp merkezinde bir su araştırması grubu kurması istendiğinde geliştirmeye başlamıştır.  O ve gruptaki fizyoterapistler, araştırma grubu üyelerinden biri olan Urs Gamper tarafından yazılan Almanca kitap olan “Wasserspezifische Therapie und Training” de tanımlanan egzersizler geliştirdiler. Bu kitap bugünkü web sitesine modernize edilmiştir.www.waterspecifictherapy.org

WST seçimi (egzersizler ve aktiviteler) kısmen dış kanıtlara dayanan klinik bir sürecinin sonucudur.  Su terapisi, çoğunlukla belirli bir kasiskelet problemi olan  hastalar için en iyi müdahale olarak seçilir.

Müdahale hastaların aktivitesini gerektirdiğinde ve hedefler ICF’nin işlev seviyesinde olduğunda: WST, Nörolojik hastalarda klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar doğurur (Scarano 2012, Tripp 2013, Fumari 2014). WST’de klinik bir soru olabilir: ” ataxic bir hastada merkezi kararlılığı sağlamak için metacentric etkiler kullanılabilir mi?”
Belki de daha önemlisi, WST ve orijinal Halliwick grup etkinliklerinin (WSTH) kombine yaklaşımının neuroprotective egzersizlerin çağdaş çerçevesine mükemmel uymasıdır: sürekli aerobik aktivitelerin ve çevresel zenginleşmenin bir kombinasyonu.

Kazanımlar: 
Kurstan sonra katılımcılar şunları yapabilecek duruma gelirler:

 1. WSTH’yi kanıta dayalı uygulama ve ICF ile ilişkilendirme yapabilir
 2. Engelli ve engelsiz kişilerin denge problemlerini tanır
 3. Sudaki kişileri etkili bir şekilde yönetir
 4.  Ortopedik, nörolojik ve romatizmal hasta popülasyonları için ICF’nin her seviyesinde WST egzersizlerini ve aktivitelerini uygular
 5. WSTH’yi nöroprotektif egzersiz olarak uygular
 6. Bir tedavi programı tasarlamak için motorlu öğrenmenin uygun kurallarını ve suyun geri bildirimini kullanırWSTH’nin akışkan mekanik ilkelerini açıklayabilecektir.
 7. Nörolojik, ortopedik ve romatizmal hastalar için tedavi programları  tasarlar
 8. Suda WST-ICF değerlendirmesini kullanır
 9. Klinik ölçme araçlarına giriş ve arazide denge değerlendirmesinin kullanabilme.

 

Bu kursun bitiminde yapılacak sınav ile katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecektir.

 

ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO, 2001)

Animal Assisted Interventions
(Hippotherapi Egitimleri )

Düzenlediğimiz bütün programlar Avrupada ki Üniversiteler ile birlikte geliştirdiğimiz modüller üzerinden verilmekte ve bu alanda yapılan tek AKADEMİK çalışmalardır.

 

Kurslar

Temel  Hippotherapi  Kursu: 1. Seviye bu kurs Hollanda, Belçika ve Türkiye’de düzenlenmektedir. Hayvan destekli Terapi uygulamaları alanında çalışmak isteyen herkese açık bir kurstur. 1. Seviye bu kurs 85 saat teori ve uygulama modüllerini içeren sertifika programıdır.

 1. 2. Seviye Hippotherapi Sertifika Programı: Hippotherapist olarak çalışan Fizyoterapist ve Ergotherapistler için düzenlenen üst düzey sertifika programıdır.
 2. 2. Seviye Hippotherapi Sertüfika Programı: Hippotherapist olarak çalışan Psikologlara, Özel eğitim Mezunu öğretmenlere, Beden Eğitimi  mezunlarına, Atçılık  Meslek Yüksek Okulu… Mezunu olan Hippotherapist olarak çalışanlara yönelik sertifika programıdır.


Hollanda ve Belçika  Üniversitelerinde  Hippotherapi  Bölümü Üniversite Eğitimleri,

Bu eğitim ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle bağlantıya geçiniz…

 

Fizik tedavi, ya da İngilizce konuşulan ülkelerde yaygın adıyla fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla hastaların tedavisine verilen isimdir. Fizik tedavi,tıp fakültesinden sonra fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimini almış olan doktorlarca (fiziatrist) tanısı konmuş ve çok geniş hastalık durumlarını kapsar.Uzman doktor tarafından tanısı konmuş tedaviyi fizik tedavi eğitimini almış olan kişiler fizyoterapist planlar ve uygular.

İlgili tedavi merkezlerinde doktor ve fizyoterapistler birlikte çalışmaktadır. Tıp dilinde; “optimum nöromüsküloskeletal fonksiyonu edinme veya geri kazanmayı amaçlayan tedavi” olarak açıklanan fizyoterapinin uygulanması bazen uzun yıllar sürebilir.

Fizyoterapide amaç, bireylerin yaşamsal faktörleri sağlıklı olarak yerine getirebilmesini sağlamaktır. Fizyoterapi, fiziksel uygulamanın dışında duygusallık ve sosyal ilişkiler gibi unsurları da kapsar. Tedavi uygulaması öncesinde bir takım laboratuvar bulguları ile muayeneye başvurulur. Elektrodiagnostik elektromiyografi (sinir iletim hızı) testi gerekli görülebilir. Fizik tedavi için özel bakım merkezleri, geriatri, nörolojik, fitness merkezleri ve spor eğitim tesisleri gibi alanlar bulunmaktadır.

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.  Ergoterapistler kişi ve toplulukların  istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini  geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını  daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek  bu amaca  ulaşırlar.

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya  topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle  toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapistler,  katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel  yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal,  davranışsal ve yasal çevre  ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar.

Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının  veya hepsinin düzenlenmesi  ile  kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

Ergoterapi,  ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu kuruluşları ile özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite  düzeyinde  mesleğe özgü eğitim gereklidir (World Federation Occupational Therapy, 2010  General Meeting, Chile).

Ergoterapi Yaklaşım Örnekleri

Yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite  ve yemek yeme gibi becerileri  mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesi (örneğin yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş için yöntemler, tek el yöntemi ile aktivite eğitimi vb.)

Aynı amaçla kendine yardım araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması (örneğin kavraması olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde dengesi ve uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, tekerlekli sandalye ve araba uyarlamaları vb.)

Çalışma kapasitesini geliştirici iş uyarlama programları ve  özürlü kişilerin mesleki rehabilitasyon çalışmaları ve iş koçluğu programları

Koruyucu ve erken müdahale programları ile toplum sağlığının gelişmesi ve yaşam kalitesi programları (İş yerlerinde bel ve boyun sağlığını ve meslek yaralanmalarını önleyici doğru duruş hareket alışkanlıkları, aktiviteve dinlenme prensiplerinin öğretilmesi, stres kontrol programları ve gevşeme eğitimlerinin verilmesi, okul programlarının uygulanması)

Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri (örneğin, yaşlılar ve engelliler  için evde düşmeyi önleyici, emniyetli ve bağımsız yaşamı kolaylaştırıcı  eşyaların yeniden yerleşimi, banyo,  tuvalet ve diğer odalarda tutunma barlarının yerleştirilmesi, tekerlekli sandalye kullananlar için rampaların ve diğer mimari düzenlemelerin yapılması)

Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi eğitimlerinin verilmesi ve çevresel düzenlemelerin yapılması.

Otizm, Serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda,  fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile fonksiyonel gelişim ve toplumsal katılımın artırılması

Nörolojik bozukluklarda bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar için özel tedavi yaklaşımlarının uygulanması

Psikiyatrik bozukluklarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal katılımı sağlayıcı iş ve uğraşı aktiviteleri

Romatizmal hastalıklarda eklem koruma eğitimleri; ev, iş ve sosyal yaşamda ergonomik düzenlemeleri ve bağımsız hareket tekniklerinin öğretilmesi

Engelli, yaşlı ve diğer toplum dışına itilmiş kişiler ve gruplar için aktivite eğitim modellerinin kullanımı (örneğin Kanada aktivite performans modeli, MOHO, PEO ve KAVA RİVER modelleri vb.)

Kurslarımız

Uzmanlarımız tarafından Otizmle ilgili kurslar verilmektedir. Hizmetçi eğitimler ve workshoplar düzenlenmektedir. Bu kurslardan hiç biri diğerinin alınmasını zorunlu kılmamaktadır. Sadece istenilen kurslar için talepte bulunulabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kurumumuz yukarıda belirtilen kurs konularının her birine yönelik workshop, seminer ve konferanslar da düzenlemektedir. Bu kurslarının, workshoplar, seminerlerin ve konferansların hedef kitlesini Aileler, Profesyoneller, Akademisyenler, Özel Eğitimciler, Psikologlar, Psikiyatrisiler vs. oluşturmaktadır.

Duyu Bütünleme Kursu

Duyu organlarımızla gelen bilgilerle, çevremizi ve kendimizi algılarız. Dokunma, tat alma, koku, görme, işitme, proprioseptif (kas eklemler ve bağ dokusu ile algılanan pozisyon duyusu)  ve vestibüler (iç kulaktaki  duyu organı ile algılanan , hareket, denge ve yerçekimi ile ilgili mesajları alan) duyular aracılığıyla alınan uyaranlar ile merkezi sinir sistemine pek çok bilgi iletilir.Merkezi sinir sistemimiz, beyin ve beynimizin vücudumuz ile ilişkisini sağlayan omurilikten oluşur. Görevi; iletilen  bilgileri organize etmek, gelen bilgiler arasında bağlantı kurmak ve parçalardan bir bütün oluşturmaktır. Bir tek duyudan  alınan mesajlar öğrenmemiz için yeterli değildir. Çeşitli duyuların sağladığı bilgiler arasında ilişki olmalıdır. Örneğin; dokunma duyusu ile alınan mesajlar  görmeye, görme duyusu ile alınan mesajlar dengeye ve vücudun farkında olunmasına, bu da öğrenmenin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.  Mesajlar arasında bağlantı kurulması, yani  duyu bütünlemesi sayesinde beynimiz bizim çeşitli beceriler kazanmamızı ve öğrenmemizi sağlar.Çocuğun ayakkabısını bağlamayı öğrenmesi için ayakkabı bağını görmesi, ona dokunması, kendi parmak hareketlerini kontrol edebilmesi, kendine anlatılanları dinlemesi, dengesini bozmadan çömelerek belli bir pozisyonda ayakkabısını bağlaması gerekmektedir. Bu da yukarıda saydığımız duyuların çoğundan gelen mesajların birbiri ile bağlantısının yani duyu bütünlemesinin olmasını gerektirir.

Cursussen

Het aanbod autisme wil een antwoord bieden op de concrete vormingsnoden binnen een bestaande setting. Door een opleiding op maat van de aanvrager te bieden zorgen we er voor dat de vaak moeilijke vertaalslag vanuit een ‘algemene vorming naar de eigen praktijk een stuk makkelijker verloopt.

 • De inhoud van de vorming kan afgestemd worden op de context zodat het bruikbare percentage van een bijscholing hoger ligt.
 • De deelnemers vormen een homogenere groep waardoor het streven naar voor elk wat wils vermeden wordt.
 • Door het werken met mensen uit dezelfde setting ben je er zeker van dat de kennis meteen verspreid wordt waardoor er een bredere basis is om met de verworven inzichten ‘kritisch’ aan de slag te gaan.

Het aanbod autisme bestaat uit 3 types van vorming:

 • Doen: praktijkgerichte vorming

In deze vormingen is het stukje theorie minimaal en gaan we echt aan de slag. We maken effectief aanpassingen, we maken een dag lang enkel en alleen werktaken, we zitten samen rond thema’s als inspraak en zoeken naar de juiste vormgeving, we organiseren een praktijkopleiding waarin we met de kinderen met autisme werken, we werken heel concrete leerdoelen uit (op vlak van communicatie, redzaamheid, enz.), we doen een onderzoek van een kind met autisme en bespreken samen de resultaten en de handvatten voor de begeleiding, …

 • Durven: coaching op de werkvloer

Een kenmerk van iedereen die werkt in autisme is de ‘openheid’ om het eigen handelen in vraag te stellen. Autisme is een complexe stoornis en in al deze complexiteit kan een blik van buitenaf verhelderend zijn. Wij lopen enkele uren mee op de werkvloer (de klas, de leefgroep, het dagcentrum…) en zitten daarna onmiddellijk samen om feedback te geven. Een zeer verrijkende formule waarbij je op 1 dag meerdere klassen/leefgroepen/ateliers  kan coachen met onmiddellijke koppeling naar de praktijk.
Een andere formule is ‘speeddating’ met een autismespecialist. Deze is enkele uren of dagdelen beschikbaar en per (half)uur kunnen er telkens professionelen met hun al dan niet concrete vragen bij hem/haar terecht. Meestal wordt dergelijke sessie afgesloten met een plenair gedeelte waarin de autismespecialist reflecteert over de voorbije sessies samen met de groep.

 • Denken: theoretische vorming

Een goede praktijk is niet mogelijk zonder een goede theoretische onderbouw. Wij bieden theorie op maat van de doelgroep en van de context. Dit kan gaan van algemene basisvorming rond autisme tot heel specifieke thema’s zoals eetproblemen, schoolse vaardigheden, probleemgedrag, spelontwikkeling, enz.

Course Application Form;