İş Koçluğu

Amsterdam Autisme Academie, katılımcıları iş hayatında olduğu kadar sosyal hayata da hazırlamakta ve iş piyasasında bireysel olarak başarılı olabilmeleri için onları desteklemektedir. İş koçluğu sayesinde, hayata geçirdiğimiz projelerde gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitimler sonrasında, katılımcılarımıza iş koçluğu desteği vermekte ve onların işe yerleştirilmeleri için çalışmaktayız.

Proje kapsamında, her katılımcının bir iş koçu olmakta ve katılımcılar işe yerleşme öncesinde ve sonrasında karşılaştıkları her türlü zorluk ve sıkıntı için, iş koçlarıyla irtibata geçebilmektedirler. İş koçları katılımcının;

• Cv hazırlama ve iş başvuru sürecine destek olma,
• Yetkinlik analizi yapma,
• Türkiye’de sosyal, ekonomik, kültürel, hukuk ve günlük yaşama dair unsurlarını öğrenmesi,
• Kişiyi “hassas” ve “yoğun” yetkinlikler konusunda eğitme gibi konularda yardımda bulunmaktadırlar.

Proje kapsamında, 7 hafta süren 280 saatlik bir eğitim sağlanmaktadır. Eğitim sonrasında, iş koçları için düzenli olarak telefon, e-posta ya da online görüşmeler aracılığıyla mentorluk sağlanmaktadır.

Kurslarımız

  • Aquaterapi Kursu
  • Hippoterapi Kursu
  • Fizyoterapi Kursu
  • Ergoterapi Kursu
  • Otizm Kursu
  • Duyu Bütünleme Kursu

Kurslarımız »